DHUNGA ORIANA OF LOTHLORIEN

26.4.18

26.4.18

26.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18

DHUNGA ORALD THE ELDEST

27.4.18

27.4.18

27.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18

DHUNGA OAKENSHIELD THE MOUNTAIN KING

26.4.18

26.4.18

26.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18

DHUNGA ORODRETH - KING OF NARGOTHROND

26.4.18

26.4.18

26.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18

DHUNGA ONE TO RULE THEM ALL

26.4.18

26.4.18

26.4.18

26.4.18

26.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18

DHUNGA OLIPHAUNT OF FAR HARAD

26.4.18

26.4.18

26.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18

DHUNGA OIOLAIRË OF ORROSTAR

27.4.18

27.4.18

27.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18

DHUNGA ĶIN - SON OF GRĶIN

2.9.21

2.9.21 kuka varasti korvani?

2.9.21

2.9.21

2.9.21

27.4.18

27.4.18

27.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18

DHUNGA OLWË THE KING OF TELERI

27.4.18

27.4.18

27.4.18

27.4.18

21.4.18

21.4.18

13.4.18

13.4.18

8.4.18

8.4.18

28.3.18

28.3.18

22.3.18